Algemene Voorwaarden van de网站
BINDENDE OVEREENKOMST
门DEZE网站TE BEZOEKEN,GAAT U ERMEE AKKOORD DATEZE Algemene voorwaarden Zendende Overeenkomst Vormen Tussen U En Midtronics,Inc。(“Midtronics”)。Gebruik Deze网站Niet Als U Niet Gebonden Wilt Zijn Aan Deze Algemene Voorwaarden。Midtronics Behoutt Zich Het Recht Voor Deze Algemene voorwaarden Op elk More Te Wijzigen;Dienovereenkomstig Dient U Deze Algemene voorwaarden Steeds Te Lezen Wanneer U de网站Bezoekt。uw voortdurende gebruik van deze网站Betekent Dat Yerme Akkoord Gaat Gebonden Te Zijn Aan Deze Alidezalenene Voorwaarden,Aangezien Deze Kunnen Worden Gewijzigd。

免责声明范本馆迪恩斯滕
De inhoud van deze网站,zoals tekst, grafische elementen, afbeeldingen的信息verkregen van leveranciers van Midtronics的entiteiten, en ander material (gezamenlijk“inhoud”)是一个重要的信息来源。所有的信息都是由网站的专业人员提供的geïmpliceerd的专业人员提供的。

我们在网站上可以看到我们的信息,这是我们最重要的特征。Midtronics是在安德斯verantwo&delik和letsel(包括杜德)和一个u的范围内,它的特点的人,它的产品,信息,指导思想在inhoud。

GEEN GARANTIES
我们的网站“ALS ZODANIG”的信息是关于我们的信息。Midtronics geeft geen garanties en jst hierbij alle garanties en, uitdrukkelijk of impliciet, ongeacht de aard met betrekking tot deze website of de informatie erin, met inbegrip van maar niet beperkt togarantie betreffende nauwkeurigheid, volledigheid, actualiteit, betrouwbaarheid,Verkoopbaarheid of geschiktheid voor bepaald doel,在nasleep van prestaties的verkoop中在nasleep van prestaties的verkoop中,在pagina的enige garantie中,在beschikbaar maak的server中,在andere schadelijke elementen的zrij van virussen中。Midtronics behoudt zich hrect voor om elk aspect of kenmerk van deze website te allen tijde te wijzigen of stop te zetten。

UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID
在geen geval zijn midtronics, hun licentiegevers,杠杆者的外部部分在verloren winst的网站worden vermeld and ansprakelijk voor enige schade(包括,zonder beperking,直接,间接,惩罚,algemene, incidentele, gevolgschade的特殊,索赔wegens persoonlijk letsel, onrecchtmatige doood的verloren winst,ALS的谢德GEVOLG VAN DE VERTRAGING、FALEN ONDERBREKING CORRUPTIE的范ENIGERLEI GEGEVENS尔甚至ONDERBREKING VAN HET BEDRIJF)死VOORTVLOEIT外的OP的ENIGERLEI许多VERBONDEN满足UW GEBRUIK VAN DE INHOUD ONMOGELIJKHEID OM DEZE网站的TE GEBRUIKEN,阿尔丹不行OP基范OVEREENKOMST, BENADELING,安德森的斯特里克特和中电子学的丹涅特是范德格里切克schade的顾问。

在动词形式上,我们可以通过中央网址的形式,在互联网上通过路由器的形式来进行信息的传递,在网络上通过路由器来进行信息的传递,在网络上通过路由器来进行信息的传递,在网络上通过路由器来进行信息的传递,在网络上通过路由器来进行信息的传递。互联网供应商的管辖权,Midtronics的管辖权,以及杠杆。Dienovereenkomstig aanvaardt Midtronics geen asprakelijkheid voor of met betrekking tot de vertraging, het falen, de onderbreking of de corruptie van gegevens of informatie die worzonden in verband met het gebruik van deze网站。

ALL索赔Die Voortvloeien Uit UW Gebruik Van Deze网站inhoud MoetenBinnenéén(1)jaar na deatum van het Eend dat Dat Aanleiding Geeft Tot Een Dergelijke Actie Worden voor Altijd Worden Uitgesloten。Omdat Sommige Staten de Uitsluiting of Beperking Van Aansprakelijkheid Voor Gogolgschade Incidentele Schade Niet Toestaan​​,是De Aansprakelijkheid在Dergelijke Staten Beegentkt Tot de Maximale Omvang Toegestaan​​门De湿。

它是一种特征
他对Midtronics公司的本征特征非常熟悉,并获得了杠杆的许可。我们的杂志één enkele kopie van de Inhoud uitsluiten download到一个个人网站上,而不是商业网站上。在你下载文件的时候,可能会有更多的信息被发送到其他的基因中去。Elk ander gebruik van de Inhoud是我们的专利,我们的专利是immateriële materialen van Midtronics的materiële,我们的专利是Midtronics的materiële。因胡德的湿地甚至是过度的湿地,在国际湿地中,在国家湿地中,在湿地中,我们遇见了在湿地中,在湿地中。

Midtronics, Midtronics的标志在所有的产品和服务中,标志的象征文字在一个网站上是非常重要的。在这个网站上,我们可以看到它所包含的内容,也可以看到它所包含的内容,也可以看到它所包含的内容。Midtronics的handelsmerken van Midtronics mogen worden gebruikt in verband甚至是diendient模具的产品都是由gelieerd和Midtronics公司联合生产的,更大的模具是在它的publiek和veroorzaken的基础上进行的,它的ergigerlei manier die Midtronics的handelsmerk neerhaalt in diskrediet brengt

链接
Midtronics将其网站链接到其他网站上。Midtronics的电子产品和电子产品的网站都是非常重要的。Uw gebruik van dergelijke网站是最基本的,在Midtronics是最重要的。范·埃尔声称他在赫本·特根Midtronics遇到了一个非常好的例子,他的名字是van derelijke链接了naar网站van derde partijen的uw gebruik van die网站。

这一切都是徒劳的
Midtronics的网站是关于伊利诺斯州的法律法规的,在法律原则的冲突中,所有经过的材料都在这个网站上,代表美国联邦铁路公司的美国联邦铁路公司,美国联邦铁路公司的铁路公司。在Midtronics komen看在一个独家的人的管辖范围内,在伊利诺斯州的国家银行,遇到了一个dergelijke zaken。这个网站的网址是Staten的网址,它的本意是想在网站上建立一个新的网址,然后在网站上建立一个新的网址。

SCHEIDBAARHEID
在阿尔及尔的Voorwaarden中,有一门是用来打开的,在阿尔及尔的rechtbank中,有一门是用来打开的,在阿尔及尔的Voorwaarden中,有一门是用来打开的。

OVERLEVING
在beëindigen范阿勒门沃瓦尔登的volgende bepalingen van Aansprakelijkheid: Geen Garanties, Uitsluiting van Aansprakelijkheid, Toepasselijk Recht en chchtsgebied, Scheidbaarheid, Overleving, Schadeloosstelling, abonnement主权komst在Volledige Overeenkomst。

VERKLARING VAN AFSTAND
Elke verklaring van afstand van dergelijke voorwaarde van deze Algemene voorwaden的功能geïnterpreteerd在voorwaarde veortdurende verklaring van afstand van dergelijke voorwaarde甚至andere bepaling voorwaarde。

Vrijwaring
Overwegende Het Feit DAT MIDTRONICS U TOESTAAT DE MIDTRONICS-WEDITE TE BEZOEKEN EN TE GEBRUIKEN,Stemt U ERMEE在MIDTRONICS TE VERDENGEN,SCHADELOOS TE STELLEN en TE VRIJWAREN,Dogsalsnemingen,Dochterondernemingen,Moedermaatschappijen,Gelieerde Partijen,Partners En Hun Editive voormalige,Huidigeenekomstige uncumentarissen,Directeuren,Beheerders。werknemers, agenten, verzekeraars, personeelsleden, managers, landgoederen, voorgangers en/of opvolgers met een belang, vertegenwoordigers, rechtverkrijgenden, advocaten en alle andere personen, firma’s of corporaties met wie een van de voorgaande personen mogelijk aangesloten is geweest, dat nu is of kan worden ((gezamenlijk ‘Gevrijwaarden’), van of tegen enigerlei en alle claims, kosten, letsel (inclusief, maar niet beperkt tot, overlijden), acties, oorzaken van actie, verschuldigde bedragen, rechtszaken, schulden, pandrechten, overeenkomsten, contracten, verplichtingen, kosten, uitgaven, schade (inclusief speciale, algemene, incidentele, gevolg- of andere schade), beoordelingen, overeenkomsten, beloften, eisen, claims voor vergoedingen en kosten, of welke aansprakelijkheid dan ook, volgens de wet of het eigen vermogen, die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik (wettig of onwettig) van de Midtronics-website of de Inhoud, uw schending van een van de Algemene Voorwaarden hierin uiteengezet, uw gebruik van enigerlei gelinkte websites die via de Midtronics-website zijn bereikt, uw onvermogen om om welke reden dan ook toegang te krijgen tot de Midtronics-website, uw afhankelijkheid van fouten of weglatingen op de Midtronics-website of uw contracteren van computervirussen van enigerlei aard verkregen door uw gebruik van de Midtronics-website of een website die toegankelijk is via de Midtronics-website. U gaat ermee akkoord Midtronics, haar functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, licentiegevers en leveranciers te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, acties of eisen, aansprakelijkheden en schikkingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, redelijke juridische en boekhoudkundige kosten, die het gevolg zijn van, of beweerdelijk het gevolg zijn van, (1) uw schending van deze Algemene Voorwaarden of (2) uw ongeoorloofd of onwettig gebruik van deze Website of de Inhoud.

abonnbateovereenkomst.
在阿尔及尔的网站上,在阿尔及尔的网站上,在德国南部的一家工厂的Midtronics公司与德国南部的一家工厂的Midtronics公司进行了合作。你甚至可以把它的主权放在另一个地方,然后把它放在另一个地方。在阿尔及尔的道路上,瓦尔瓦尔登在大街上遇到的是在街道的尽头,是在街道的尽头。

VOLLEDIGE OVEREENKOMST
在Midtronics与uitzondering van de eventuele abonnementpubenkomst, bevatten的阿尔及利亚Voorwaarden的volledige overeenkomst的访问中,我们找到了uw gebruik van deze网站。